Ukens episode har blitt til takket være fantastiske lyttere og andre  som har sendt inn henvendelser. Mange gruer seg litt til jul og til samtalene som kommer. 

Sammenligning, skam, spørsmål om hvorfor man ikke har jobb, hvorfor man sluttet på studiet, hvorfor man jobber så mye, hvorfor man har valgt en utradisjonell karrierevei, forventninger, misunnelse og mye mer, er tema for dagen episode. 

Med meg som gjest har jeg Gisle Hellsten, og vi reflektere omkring dette tema, og byr på konkrete tips. 

 

God lytt mine venner, og ønske om en fredelig jul <3

 

Vil du vite mer om Gisle, sjekk ut: https://www.uio.no/studier/karriere/

Vil du vite mer om Elaine, sjekk ut www.elainebloom.no 

Share | Download(Loading)