Ukens episode er til ettertanke og dreier seg om å knekke jobbkoden. Enten du er i jobb eller er mellom jobber. Med meg som gjest for å løfte frem viktige aspekter av det å være menneske og skulle håndtere eget liv og karriere i overganger er, prosjektkoordinator for Fretex Pluss, Kristine Wold Andersen. 

Vi snakker om karriereverder, hvordan eie sin egen historie, hvordan takle "hull" i CV, og bør du takke ha ja til hva som helst, og mye mye mer!

Vil du vite mer om Fretex, sjekk ut: https://www.fretex.no/

Vil du vite mer om Elaine, sjekk ut www.elainebloom.no 

P.S Noe utfordringer med lyd gjennom episoden

Share | Download(Loading)