Ukens tema dreier seg om hvordan tolke og forstå jobbannonser. Med meg for å belyse dette tema som mange lurer på, er Gisle Hellsten - Leder ved Karrieresenteret ved UiO.

God lytt < 3 

 

Vil du vite mer om Elaine, sjekk ut www.elainebloom.no .

Share | Download(Loading)