I ukens episode er tema" Grensesetting" 

Hvorfor er det så vanskelig å sette grenser?

Hvordan kan man differensiere på grenser?

Hvordan henger grenser og identitet sammen?

Få med deg refleksjoner, spørsmål du kan stille deg selv, + tips og tanker om hvordan komme i gang med å sette grenser og hvordan det henger sammen med vaner <3

God lytt <3

Du finner meg på @elaine_bloom www.elainebloom.no 

Share | Download(Loading)